Minder duplicaten bij het uploaden naar Google Drive

Een veel voorkomende handelwijze van Google Drive-gebruikers is om een bestand te downloaden vanaf hun drive om het lokaal te wijzigen, om vervolgens de aangepaste versie opnieuw te uploaden. In het verleden zou dit tot dubbele bestanden (de oorspronkelijke en de nieuwe) en gebruikers hebben moeite om de laatste versie te herkennen. Daarom is er een verandering doorgevoerd om de Drive-bestanden die op deze manier zijn geüpload ontdubbelen.

Na de lancering, zullen bestanden die dezelfde naam hebben als een bestaand bestand worden gededupliceerd en het oude bestand zal in revisiegeschiedenis terecht komen. Wanneer er fouten worden gemaakt, kan de gebruiker dus altijd nog terug naar de vorige versie. Op dezelfde manier zullen geüploade mappen worden samengevoegd met mappen die dezelfde naam hebben.


Om deduplicatie van bestandente voorkomen, klik je op "Als afzonderlijk bestand bewaren" als het eenmaal is geladen.


Nu al beschikbaar op het internet voor Rapid release gebruikers, ze hopen hiermee gebruikers van de eenvoudigere manier om bestanden bij te werken ten dienste te zijn.
Reacties